BOKFÖRING MALMÖ

Vi hjälper dig med din bokföring!

Bokslut

Om ditt företag har anställda är du arbetsgivare, och som sådan har du skyldigheter både gentemot dina anställda och gentemot skattemyndigheten. När du anställer någon för första gången ska du registreras som arbetsgivare hos skatteverket. Därefter är du skyldig att göra skatteavdrag när du betalar ut ersättning för arbete, betala arbetsgivaravgifter, och lämna arbetsgivardeklarationer och kontrolluppgifter. Anlitar ditt företag konsulter ska skatteavdrag göras med 30%, istället för enligt skattetabell som gäller för anställda.

Effektive Redovisning kan hjälpa dig som företagare och arbetsgivare genom att ta hand om dina arbetgivarskyldigheter och deklarationer. Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag ska redovisas till skatteverket varje månad. Samtidigt ska skatten och avgifterna betalas in på skattekontot, senast den 12:e dagen i månaden efter utbetalningen.

Men kanske du är anställd själv, och startar egen firma vid sidan om? Hur blir det då med deklarationen? Effektive Redovisning benar upp situationen åt dig, men regeln är att du som enskild näringsidkare kan kvitta en förlust i ditt företag emot övriga förvärvsinkomster, såsom tjänsteinkomster, under den enskilda verksamhetens startår och i max fyra år därefter.

Som företagare är du alltid medveten om ditt företags ekonomi, men kan du vara säker på att du känner till alla skatteavdrag du har rätt till i egenskap av näringsidkare? Det kan löna sig att ta hjälp av en fackman med deklarationen, så att du inte lämnar pengar kvar på bordet i ren okunskap.Exempelvis får man som näringsidkare göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Inom en sexårsperiod är det sedan företagaren själv som bestämmer när fonden ska återföras till beskattning. Effektive Redovisning kan informera om vilka avdrag som gynnar dig och ditt företag.

Bokföring Malmö

Bokföring i Malmö är inte alltid helt lätt att klara på egen hand. Vi hjälper dig med alla snåriga regler och allt tråkigt pappersarbete så att du i lugn och ro kan fokusera på att föra ditt företag framåt och uppåt.