Antal löner i månader
    Antal fakturor per månad
    Antal kvitton per månad